Telefon: 091 514 9023   E-mail: metvica.novska@gmail.com

Pčelarska udruga „Metvica“ Novska broji 142 člana koji obuhvaćaju početnike, iskusne pčelare sa svojim stacionarima te seleće pčelare. Dob pčelara kreće od 20 - 90 godina, uključujući oba spola.

Djelovanje udruge obuhvaća područja grada Novske s prigradskim naseljima te općine Jasenovac i Lipovljani sa pripadajućim selima. Na tim se područjima nalazi veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

 

POPIS ČLANOVA PU "METVICE " NOVSKA
Red.br. PREZIME, IME MJESTO ADRESA MOBITEL/TELEFON WEB STRANICA
1 Babić Danijel Lipovljani Željanska 11 098/394-696  
2 Babić Mato Novska Radnička 2D 091/509-8608  
3 Baković Mijo Lipovljani Samoborska 10 098/941-6632  
4 Bilandžija Zdravko Nova Subocka Torine 16 091/507-2731  
5 Bogatić Domagoj Novska Radnička 2F 091/509-8946  
6 Boljkovac Miroslav Brestača Josipa Kozarca 3 091/541-6856  
7 Bosanac Boris Džulovac 15.Prosinca 1991. 4. 091/570-9537  
8 Bosanac Ivan Novska Jazavica 146 091/722-0333  
9 Božić Sonja Rajić Radnička 8 091/586-5053  
10 Bukvić Andrijana Brestača Zagrebačka 223B 044/613-179  
11 Bukvić Damir Brestača Zagrebačka 223B 091/514-9023  
12 Certić Ivan Piljenice Piljenice 101 097/712-8408  
13 Cikojević Pero Novska Zagrebačka 77 099/445-4232  
14 Cvišić Dejan Novska Bl. Alojzija Stepinca 22 091/977-3682  
15 Cvišić Stevo Novska Bl. Alojzija Stepinca 22 091/550-3118  
16 Čavlović Josip Novska Kozarice 129 099/511-8124  
17 Čejina Dubravko Krivaj Krivaj 23 091/513-6709  
18 Čevizović Katarina Jasenovac Tanac 61 095/573-7800  
19 Čukelj Ivica Stara Subocka Stara Subocka 195 091/258-0123  
20 Dabrović Marina Novska Voćarica 33 099/202-6353  
21 Dabrović Mario Novska Voćarica 33 099/202-6353  
22 Dalenjak Đurđica Lipovljani Braće Radića 62 098/430-490  
23 Dodigović Dubravko Košutarica Košutarica 89 098/936-7729  
24 Dodigović Ivan Košutarica Košutarica 89 044/607-070  
25 Dodigović Marijan Košutarica Košutarica 38 098/170-2554  
26 Draganić Dubravko Novska Osječka ulica 223 098/447-343  
27 Drnić Ivica Jasenovac Puska 86 095/824-3869  
28 Dubičanac Milan Sesvete Planinska 1 091/911-2237  
29 Dujić Mijo Stara Subocka Stara Subocka 110 097/663-8015  
30 Dželat Dragan Mlaka Mlaka 80 091/580-3831  
31 Đilas Darko Novska Ulica Ruđera Boškovića 12 091/601-6344  
32 Gjurić Antun Košutarica Košutarica 69 044/602-022  
33 Đurić Eva Jasenovac Košutarica 72 098/332-531  
34 Đurić Marijana Košutarica Košutarica 69 099/5602-089  
35 Đurić Željko Košutarica Košutarica 69 099/6602-089  
36 Đurij Ivan Nova Subocka Nova Subocka 112 091/507-2730  
37 Đurij Željko Nova Subocka Nova Subocka 112 091/568-6364  
38 Erdeš Darko Nova Subocka Slavonska ulica 64 098/131-6975  
39 Filipović Franjo Lipovljani Sajmišna 2 091/558-6038  
40 Filipović Goran Bročice Svetog Mihovila 173 098/711-583  
41 Filipović Krešimir Novska Hrvatskih Branitelja 32 097/608-0450  
42 Filjas Vladimir Novska D. Cesarića 22 091/160-1616  
43 Gerić Dubravko Novska Ulica Vladimira Nazora 66A 099/691-1028  
44 Grgurić Marko Roždanik Roždanik 103 099/268-3881  
45 Idžojtić Antun Rajić 1. svibnja 1995. br. 5 044/674-006  
46 Ivaštinović Krunoslav Novska Ilirska ulica 11 092/169-0069  
47 Ivičić Marija Novska Antuna Mihanovića 52 098/177-0340  
48 Ivičić Stipo Novska Osječka ulica 116 091/791-8413  
49 Jakovljević Ivica Novska Dobriše cesarića 28 091/789-8374  
50 Jakubek Fabijan Novska Osječka ulica 182 099/1989-255  
51 Jakubek Zdenko Novska Osječka ulica 182 091/509-8239 pcelarstvojakubek.com
52 Javorić Josip Novska Sigetac 8 044/612-227  
53 Jolić Marinko Novska Ulica Vladimira Nazora 74A 091/519-2021  
54 Josić Miroslava Bročice Svetog Mihovila 152 091-725-8857  
55 Jurčević Ivanka Rajić 1. svibnja 1995. 61 091/506-0580  
56 Jurić Vlado Višnjica Višnjica 51 099/767-2105  
57 Kivač Željko Novska Vladimira Nazora 49 099/601-8590  
58 Klarić Luka Rajić Radnička 7 099/815-6637  
59 Knjižek Mirko Ivanić Grad Ulica ruža 33 091/736-0887  
60 Komel Boris Novska Tina Ujevića 8 091/732-2707  
61 Komel Nebojša Novska Adalberta Knoppa 46 098/862-960  
62 Komljen Josip Novska Ulica Vladimira Nazora 29 099/885-5749  
63 Komljen Milutin Novska Ulica Vladimira Nazora 29 091/501-2722  
64 Komljenović Mile Novska S. Radića 52 099/215-4866  pcelarstvokomljenovic.com
65 Kos Damir Bročice Hrv. Branitelja 7 099/214-0213  
66 Kos Mijo Bročice Hrv. Branitelja 5 098/261-729  
67 Kovačević Dalibor Novska Hrvatskih branitelja 45 099/815-6532  
68 Kovačević Danijela Brestača Josipa Kozarca 50 091/613-1466  
69 Kovačević Mihovil Jazavica Jazavica 167 095/596-8757  
70 Kovačić Ivica Novska Vinogradska 13 091/606-3352  
71 Kovačić Katica Novska Vinogradska 43A 091/788 5752 www.facebook.com/pcelarstvokovacic
72 Kovačić Milan Novska Vinogradska 43A 098/557-334 www.facebook.com/pcelarstvokovacic
73 Kovačić Željko Novska Vinogradska 30 091/361-9956  
74 Kozić Juro Brestača Josipa Kozarca 17 098/961-2507  
75 Kujundžić Dubravko Stari Grabovac Stari Grabovac 78 099/212-9221  
76 Kušmiš Marko Novska M. A. Reljkovića 10 098/183-2082  
77 Lajh Mara Novska Kolodvorska 8 091/728-5602  
78 Lajh Mladen Novska Kolodvorska 8 091/728-5602  
79 Ličanin Borislav Nova Subocka Slavonska 58 091/580-3646  
80 Ličanin Mile Okučani Ante Starčevića 80 091/781-2291  
81 Ličanin Slavko Novska Bana Josipa Jelačića 11 091/497-1956  
82 Ličanin Vlado Brestača Zagrebačka 12 091/516-5779  
83 Lipičanin Drago Brestača Zagrebačka 88 091/528-0525  
84 Ljubičić Marko Novska Stari Grabovac 42 095/608-3778  
85 Ljubičić Mate Novska Stari Grabovac 42 095/608-3778  
86 Mačković Andrijana Šaš Šaš 44B 098/982-9047  
87 Mačković Nikola Jasenovac Trg Kralja P. Svačića 15 044/672-045  
88 Mareš Antun Brestača Josipa Kozarca 52 091/979-3094  
89 Marinković Vesna Novska Kolodvorska ulica 4 044/601-882  
90 Marjanović Filip Lipovljani Kraljeva Velika 33 091/546-8659  
91 Martić Ivan Novska Stari Grabovac 124 098/704-404  
92 Matajić Antonela Voćarica Voćarica 58 098/522-9899  
93 Mesić Milan Novska Ivana Gundulića 17 091/606-3441  
94 Milašinović Marinko Novska Hercegovačka 34 098/169-4478  
95 Milašinović Mario Novska Hercegovačka 34 098/966-6600  
96 Mirković Saja Novska Vladimira Nazora 5 044/601-728  
97 Mlađenović Savka Novska Dobriše Cesarića 17 091/546-8552  
98 Muraja Vlado Rajić Ulica 1. svibnja 1995. 42 091/949-8345  
99 Orlić Brankica Novska Marina Držića 18 091/586-4446  
100 Pavičić Ivan Novska Kolodvorska ulica 20 098/241-697  
101 Pavlović Joso Kozarice Kozarice 148 099/722-2958  
102 Pervan Ivan Zagreb Ulica dr. Pavla Markovca 3 095/804-5026  
103 Petrak Nikola Novska Ivane Brlić Mažuranić 5 099/804-0334  
104 Petrović Miroslav Banova Jaruga Stjepana Radića 119 099/668-1877  
105 Poklečki Danijela Novska Hercegovačka 18 091/177-3890  
106 Poklečki Željko Novska Osječka ulica 146 091/562-3464  
107 Popović Nenad Novska Adalberta Knoppa 86 091/790-9676  
108 Popović Dijana Novska Hercegovačka 5 099/698-7453  
109 Radić Vlado Novska Kralja Zvonimira 20 091/535-7718  
110 Rebrović Ivica Brestača Zagrebačka ulica 165A 098/919-6392  
111 Ribar Stjepan Lipovljani Željanska 32 091/514-1651  
112 Rivić Drago Brestača Zagrebačka ulica 54 091/543-1615  
113 Rukavina Stjepan Novska Josipa Kozarca 28 044/613-038  
114 Sablić Damir Stari Grabovac Stari Grabovac 14 097/765-4030  
115 Savić Čedo Novska Ljudevita Posavskog 17 091/899-9778  
116 Sovulj Žarko Novska Posavska 3 091/506-5060  
117 Spahić Hrvoje Brestača Zagrebačka 55 098/304-706  
118 Šašković Matija Bročice Svetog Mihovila 94 044/612-301  
119 Šimičić Goran Jasenovac Uštica 42 098/447-434  
120 Šimičić Manuela Novska Osječka ulica 8 091/531-5332  
121 Škovrlj Ivica Novska Bukovačka ulica 20 099/660-0563  
122 Števinović Danijela Novska Antuna Mihaovića 65 091/156-1636  
123 Štivojević Ivan Novska Ruđera Boškovića 16 091/531-6265  
124 Šubić Mijo Novska Josipa Bana Jelačića 16 091/928-0989  
125 Tepavac Slavko Bročice Svetog Mihovila 26 098/349-682  
126 Turas Josip Lipovljani Kolodvorska 14 099/815-5331  
127 Turas Vlado Lipovljani Našićka 2 044/676-264  
128 Tutić Ante Novska Lovačka ulica 25 095/850-5192  
129 Uvalić Anđelko Bročice Mlaka 70 098/367-644  
130 Uvalić Luka Bročice Mlaka 70 097/796-2591  
131 Valentić Dijana Rajić Vukovarska 62 098/915-5171  
132 Vasko Goran Novska Ulica Nikole Tesle 17 091//252-5611  
133 Vidović Branko Pitomača Vel.Črešnjevica 214 098/181-6463  
134 Vlahović Andreas Stara Subocka Stara Subocka 13 e 097/699-8856  
135 Vučić Duško Novska Zagrebačka 27 099/401-2331  
136 Vukalović Roman Plesmo Plesmo 8 091/955-2395  
137 Vuković Draško Novska Staroselska 25 091/538-7402  
138 Vuković Predrag Novska Staroselska 25 091/538-7402  
139 Vulić Ilija Nova Subocka Slavonska ulica 31 091/541-6817  
140 Zekić Zoran Novska A. Mihanovića 46 098/536-145  
141 BPZ TREŠNJA Novska I.Meštrovića 3 098/307-499  
142 DINEX Z.Savić OBRT Novska Ljudevita Posavskog 17 091/505-4708  
143 Gerić Igor Novska V.Nazora 66 A 0959103451  

 

 Pripremio: tajnik, Mile Komljenović

Uvijeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo Pčelarske udruge "Metvica" Novska. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i Pčelarske udruge "Metvica" Novska. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće PU "Metvica" Novska. 

Kontakt podaci

Predsjednik: Damir Bukvić
T: 091 5149023
Dopredsjednik: Kujundžić Dubravko
T: 099 2129221
Tajnik: Čukelj Ivica
T: 091 2580123
Potočna 1A
Novska

Email: metvica.novska@gmail.com
Website: www.pu-metvica-novska.hr