Telefon: 091 514 9023   E-mail: metvica.novska@gmail.com

Pčelarska udruga „Metvica“ Novska broji 142 člana koji obuhvaćaju početnike, iskusne pčelare sa svojim stacionarima te seleće pčelare. Dob pčelara kreće od 20 - 90 godina, uključujući oba spola.

Djelovanje udruge obuhvaća područja grada Novske s prigradskim naseljima te općine Jasenovac i Lipovljani sa pripadajućim selima. Na tim se područjima nalazi veliki broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

 

POPIS ČLANOVA PU "METVICE " NOVSKA
Red.br. PREZIME, IME MJESTO ADRESA MOBITEL/TELEFON WEB STRANICA
1 Antolović Dejan Novska Plesmo 33 091/604-0493
2 Babić Danijel Lipovljani Željanska 11 098/394-696
3 Babić Mato Novska Radnička 2D 091/509-8608
4 Balić Dario Jasenovac Bana P. Berislavića 5 098/923-0125
5 Balint Zrinka Levinovac Levinovac 1a 098/197-0636
6 Bilandžija Dragana Nova Subocka Torine 16 091/507-2731
7 Bilandžija Nikola Novska Zagorska 28 091/795-9738
8 Bogunović Željko Novska Zagorska 18 098/349-676
9 Boljkovac Miroslav Brestača Josipa Kozarca 3 091/541-6856
10 Bosanac Aleksandar 098/954-9984
11 Božić Sonja Rajić Radnička 8 091/586-5053
12 Bukvić Damir Brestača Zagrebačka 223B 091/514-9023
13 Certić Ivan Piljenice Piljenice 101 097/712-8408
14 Cikojević Pero Novska Zagrebačka 77 099/445-4232
15 Cvišić Dejan Novska Bl. Alojzija Stepinca 22 091/977-3682
16 Cvišić Stevo Novska Bl. Alojzija Stepinca 22 091/550-3118
17 Čengić Ivan Novska Trupnopoljska 8 091/919-1201
18 Čevizović Katarina Jasenovac Tanac 61 095/573-7800
19 Čolić Stipo Petrinja Dragutina Benka 22 095/344-4378
20 Čukelj Ivica Stara Subocka Stara Subocka 195 091/258-0123
21 Dabrović Marina Novska Voćarica 33 099/202-6353
22 Dalenjak Đurđica Lipovljani Braće Radića 62 098/430-490
23 Dinex vl. Zoran Savić Novska Ljudevita Posavskog 17 091/505-4708
24 Dodigović Dubravko Košutarica Košutarica 89 098/936-7729
25 Dodigović Ivan Košutarica Košutarica 89 044/607-070
26 Dodigović Marijan Košutarica Košutarica 38 098/170-2554
27 Domitrović Damir Nova Subocka Slavonska 55 095/777-8479
28 Došlović Drago Novska Adalberta Knoppa 32 098/262-177
29 Draganić Dubravko Novska Osječka ulica 223 098/447-343
30 Dubičanec Danica Sesvete Planinska 1 091/911-2237
31 Dujić Mijo Stara Subocka Stara Subocka 110 097/663-8015
32 Dželat Dragan Mlaka Mlaka 80 091/580-3831
33 Đilas Darko Novska Ulica Ruđera Boškovića 12 091/601-6344
34 Đilas Filip Novska Ulica Ruđera Boškovića 12 099/416-6457
35 Đurić Alen Jasenovac Košutarica 69A 098/191-0614
36 Đurić Marijana Košutarica Košutarica 69 099/5602-089
37 Đurić Željko Košutarica Košutarica 69 099/6602-089
38 Đurij Ivan Nova Subocka Nova Subocka 112 091/507-2730
39 Đurij Željko Nova Subocka Nova Subocka 112 091/568-6364
40 Erdeš Darko Nova Subocka Slavonska ulica 64 098/131-6975
41 Filipović Franjo Lipovljani Sajmišna 2 091/558-6038
42 Filipović Goran Bročice Svetog Mihovila 173 098/711-583
43 Filipović Krešimir Novska Hrvatskih Branitelja 32 097/608-0450
44 Gerić Dubravko Novska Ulica Vladimira Nazora 66A 099/691-1028
45 Gerić Igor Novska V.Nazora 66 A 959103451
46 Gjurić Antun Košutarica Košutarica 69 044/602-022
47 Glavica Neven Zagreb Podsusedska aleja 10A 098/202-669
48 Gračaković Marijan Kutina Josipa Badalića 39 098/261-990
49 Grgurić Marko Roždanik Roždanik 103 099/268-3881
50 Hodak Dujić Matea Novska Ivana Meštrovića 3 095/859-5728
51 Horaček Denis Novska Dalmatinska 18 091/509-9823
52 Ivaštinović Krunoslav Novska Ilirska ulica 11 092/169-0069
53 Ivičić Stipo Novska Osječka ulica 116 091/791-8413
54 Jakovljević Ivica Novska Dobriše cesarića 28 091/789-8374
55 Jakubek Fabijan Novska Osječka ulica 182 099/1989-255
56 Jakubek Zdenko Novska Osječka ulica 182 091/509-8239 pcelarstvojakubek.com
57 Javorić Josip Novska Sigetac 8 044/612-227
58 Jirašek Silvija 098/187-7937
59 Jolić Marinko Novska Ulica Vladimira Nazora 74A 091/519-2021
60 Jolić Zvonko Novska Ulica Vladimira Nazora 74B 091/519-2022
61 Josić Davorka Novska Antuna Gustava Matoša 16 091/766-0289
62 Josić Miroslava Bročice Svetog Mihovila 152 091/725-8857
63 Jurčević Ivan Rajić Ulica 1. svibnja 1995. 61 091/506-0580
64 Jurić Vlado Višnjica Višnjica 51 099/767-2105
65 Kalcina Elvis Novska Kralja Tomislava 71 091/7858478
66 Katušić Lara Kristin Novska Sv. Mihovila 131 099/388-4314
67 Kivač Željko Novska Vladimira Nazora 49 099/601-8590
68 Klarić Luka Rajić Radnička 7 099/815-6637
69 Komel Boris Novska Tina Ujevića 8 091/732-2707
70 Komel Nebojša Novska Adalberta Knoppa 46 098/862-960
71 Komljen Josip Novska Ulica Vladimira Nazora 29 099/885-5749
72 Komljen Milutin Novska Ulica Vladimira Nazora 29 091/501-2722
73 Komljenović Mile Novska S. Radića 52 099/215-4866  pcelarstvokomljenovic.com
74 Kos Bernard Novska Ivane Brlić Mažuranić 16 097/739-3992
75 Kos Damir Bročice Hrv. Branitelja 7 099/214-0213
76 Kos Mijo Bročice Hrv. Branitelja 5 098/261-729
77 Kovačević Antonio Novska Zagrebačka 13 091/554-0444
78 Kovačević Dalibor Novska Hrvatskih branitelja 45 099/815-6532
79 Kovačević Damir Rajić Roždanik 73 091/593-3321
80 Kovačević Dominik Rajić Roždanik 89 091/540-7820
81 Kovačević Ivan Rajić Roždanik 79 091/159-7453
82 Kovačević Mihovil Jazavica Jazavica 167 095/596-8757
83 Kovačević Zoran Novska Frana Krste Frankopana 36 091/613-1466
84 Kovačić Milan Novska Vinogradska 43A 098/557-334 www.facebook.com/pcelarstvokovacic
85 Kovačić Željko Novska Vinogradska 30 091/361-9956
86 Kozić Juro Brestača Josipa Kozarca 17 098/961-2507
87 Kujundžić Dubravko Stari Grabovac Stari Grabovac 78 099/212-9221
88 Kujundžić Mijo Novska Stari Grabovac 64 098/500-607
89 Kvočić Vinko Novska Borovac 97 091/788-5750
90 Lajh Mladen Novska Kolodvorska 8 091/728-5602
91 Ličanin Mile Okučani Ante Starčevića 80 091/781-2291
92 Ličanin Slavko Novska Bana Josipa Jelačića 11 091/497-1956
93 Ličanin Vlado Brestača Zagrebačka 12 091/516-5779
94 Lujić Ivan Novska Stari Grabovac 37A 098/705-009
95 Mačković Darko Šaš Šaš 44B 098/982-9047
96 Mačković Nikola Jasenovac Trg Kralja P. Svačića 15 044/672-045
97 Mareš Darko Novska Ulica Josipa Kozarca 52 091/548-6943
98 Marinković Vesna Novska Kolodvorska ulica 4 044/601-882
99 Marjanović Filip Lipovljani Kraljeva Velika 33 091/546-8659
100 Martić Ivan Novska Stari Grabovac 124 098/704-404
101 Matoš Emil Novska Adalberta Knoppa 23 098/604-480
102 Matoš Ivo Novska Turopoljska 10 095/913-1361
103 Mesić Milan Novska Ivana Gundulića 17 091/606-3441
104 Mijatović Ivica Novska Antuna Mihaovića 58 091/572-0494
105 Milašinović Marinko Novska Hercegovačka 34 098/169-4478
106 Milašinović Mario Novska Hercegovačka 34 098/966-6600
107 Mirković Momčilo Novska Vladimira Nazora 5 091/254-3908
108 Mlađenović Savka Novska Dobriše Cesarića 17 091/546-8552
109 Muraja Vlado Rajić Ulica 1. svibnja 1995. 42 091/949-8345
110 Orlić Brankica Novska Marina Držića 18 091/586-4446
111 Ostojić Danijel Novigrad Podravski Koprivnička 170 098/545-795
112 Pastorčić Siniša Krapje Trebež 8 099/859-8930
113 Paul Alen Lipovljani Braće Radića 84 095/197-9379
114 Pavičić Ivan Novska Kolodvorska ulica 20 098/241-697
115 Pavlović Joso Kozarice Kozarice 148 099/722-2958
116 Petrak Nikola Novska Ivane Brlić Mažuranić 5 099/804-0334
117 Petrović Miroslav Banova Jaruga Stjepana Radića 119 099/668-1877
118 Poklečki Danijela Novska Hercegovačka 18 091/177-3890
119 Poklečki Željko Novska Osječka ulica 146 091/562-3464
120 Popović Dijana Novska Hercegovačka 5 099/698-7453
121 Popović Nenad Novska Adalberta Knoppa 86 091/790-9676
122 Radić Vlado Novska Kralja Zvonimira 20 091/535-7718
123 Rendić Damir Pakrac Matkovac 21 099/732-7511
124 Ribar Marija Lipovljani Željanska 32 091/514-1651
125 Ribar Stjepan Lipovljani Željanska 32 091/514-1651
126 Rivić Drago Brestača Zagrebačka ulica 54 091/543-1615
127 Sablić Damir Stari Grabovac Stari Grabovac 14 097/765-4030
128 Savić Čedo Novska Ljudevita Posavskog 17 091/899-9778
129 Sovulj Žarko Novska Posavska 3 091/506-5060
130 Spahić Hrvoje Brestača Zagrebačka 55 098/304-706
131 Strmota Josip 098/910-6298
132 Stublija Marko Kutina A. Hebranga 10 095/833-2855
133 Škovrlj Ivica Novska Bukovačka ulica 20 099/660-0563
134 Štelma Darko Lipovljani Kutinska 6A 098/907-7891
135 Števinović Danijela Novska Antuna Mihaovića 65 091/156-1636
136 Štivojević Ivan Novska Ruđera Boškovića 16 091/531-6265
137 Šubić Mijo Novska Josipa Bana Jelačića 16 091/928-0989
138 Turas Josip Lipovljani Kolodvorska 14 099/815-5331
139 Turas Vlado Lipovljani Našićka 2 044/676-264
140 Tutić Ante Novska Lovačka ulica 25 095/850-5192
141 Tutić Nedeljko Novska Lovačka 21 091/517-8116
142 Uvalić Anđelko Bročice Mlaka 70 098/367-644
143 Uvalić Luka Bročice Mlaka 70 097/796-2591
144 Valentić Dijana Rajić Vukovarska 62 098/915-5171
145 Vasko Goran Novska Ulica Nikole Tesle 17 091//252-5611
146 Vidaković Marinko Novska Stari Grabovac 127 099/213-2291
147 Vidović Branko Pitomača Vel.Črešnjevica 214 098/181-6463
148 Vukalović Roman Plesmo Plesmo 8 091/955-2395
149 Vuković Draško Novska Staroselska 25 091/538-7402
150 Vuković Jurica Jasenovac Košutarica 82 095/529-11106
151 Vuković Predrag Novska Staroselska 25 091/538-7402
152 Vulić Ilija Nova Subocka Slavonska ulica 31 091/541-6817
153 Zekić Zoran Novska A. Mihanovića 46 098/536-145
154 Žiža Štefan Lipovljani Krivaj 25 098/992-1860

  

 Pripremio: tajnik, ivic Čukelj

Uvijeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo Pčelarske udruge "Metvica" Novska. Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i Pčelarske udruge "Metvica" Novska. Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće PU "Metvica" Novska. 

Kontakt podaci

Predsjednik: Damir Bukvić
T: 091 5149023
Dopredsjednik: Kujundžić Dubravko
T: 099 2129221
Tajnik: Čukelj Ivica
T: 091 2580123
Potočna 1A
Novska

Email: metvica.novska@gmail.com
Website: www.pu-metvica-novska.hr